Reiki

Reiki is een oeroude, eenvoudige en effectieve behandelingsmethode waarin met handoplegging wordt gewerkt. Het Japanse woord Reiki betekent universele levenskracht. Bij mens en dier straalt het levende lichaam warmte en energie uit. Deze energie (Ki) is de levenskracht zelf maar ook de essentiële levensenergie van de aarde, de planeten, de sterren en de hemelen. Deze bronnen van energie beïnvloeden de Ki van het levende lichaam.

Reiki is geen godsdienst of verbonden met een godsdienst. De japanner Mikao Usui heeft de methode om Reiki te geven ontwikkeld na een lange spirituele speurtocht. Door zijn inbreng is de kennis over Reiki en het werken met symbolen de hele wereld over gegaan en doorgegeven opdat ieder mens de mogelijkheid krijgt om zijn zelf herstellend vermogen te activeren en daardoor zich zelf te helen en – en heel belangrijk – in balans te zijn.

Door een Reiki behandeling wordt het zelfherstellend vermogen van uw lichaam geactiveerd. Via handoplegging wordt er energie (Ki) aan u doorgegeven waarbij eerst de voor- en vervolgens de achterzijde van uw lichaam wordt behandeld.

Tijdens de behandeling ligt u op de behandeltafel met uw kleding aan, uw aura wordt gereinigd en tevens worden uw chakra’s in balans gebracht. Het is ook mogelijk om een Reiki behandeling te krijgen terwijl u op een stoel zit. Dit kan prettiger zijn dan het liggen op tafel omdat dit niet altijd voor iedereen mogelijk is.Kleine kinderen zitten bij vader of moeder op schoot en kunnen zo zonder stress een stoelbehandeling krijgen. In dit geval worden de handen op de vader of moeder gelegd en neemt het kind de energie via de moeder op.

Een Reiki behandeling kan heel goed helpen om meer in balans en tot rust te komen. Lichamelijke en/of geestelijke blokkades kunnen worden opgeheven, u komt meer in uw eigen kracht. U krijgt meer energie en levensvreugde.

Reiki inwijding

Sinds het jaar 2000 ben ik actief als Reiki Master en heb al vele inwijdingen mogen verzorgen. Ik heb er bewust voor gekozen om de kennis van Reiki door te geven, het uitleggen van het proces het begeleiden van mijn Reiki. Het mooie van Reiki is dat iedereen het kan leren. je hoeft er niet paranormaal voor te zijn.

Tijdens de inwijding worden door de Reiki Master geblokkeerde energiebanen geopend en word je door middel van de Reiki symbolen aangesloten op de bron van universele levenskracht. De essentie van Reiki is Universele Liefde en het doel van de inwijding is om door verhoging van je trillingsniveau jezelf te helen, je spirituele groei te versnellen en in contact te komen met je Zelf. Je gaat meer eenheid ervaren en je leert een dienend kanaal te zijn in het helpen van anderen.

Regelmatig word er door mij een inwijding verzorgd, deze komt overeen met de inwijding die ik heb mogen ontvangen van mijn Reiki Master Lenny Sprong alsmede met het systeem van Diane Stein beschreven in haar boek De Kern van Reiki. De inwijding is geen behandeling maar creëert de behandelaar.

Ik hanteer een inschrijflijst, wanneer er 4 aanmeldingen binnen zijn kan de inwijding gegeven worden. Deze vindt altijd op zaterdag plaats van 9.30 tot 17.00 uur. Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om mij te bellen! Telefoon 0343447478 of 06 26036891.

Prijzen per 01-01-19:

  • Reik I € 170,00
  • Reiki II € 195,00
  • Reiki III/master € 220,00, inclusief koffie/thee, lunch, lesboekje en reiki certificaat.