Beroepsorganisatie BATC

Vanaf 1 januari 2006 ben ik aangesloten als Paramedisch Therapeut/Vakspecialist bij de Beroepsorganisatie Therapeuten & Belangen Associatie Consumenten (B.A.T.C.) en opgeleid om te werken volgens de vijf natuurgerichte principes, te weten:

 • Energie: zonder (aanvullende) energie is er geen herstel mogelijk
  Door de aanvoer van energie via mijn handen krijgt u weer energie.
 • Prikkeloverdracht: herstel van de doorstroming van energie c.q. prikkels van meridianen en zenuwbanen
  Wanneer energetische blokkade’s worden opgeheven kan de energie vrijelijk stromen en kan het herstel aanvangen.
 • Drainage: verminderen of opheffen van toxische belasting (zowel geestelijk als lichamelijk)
  Wanneer u ontspant en weer energie kunt opbouwen, kunt u letterlijk gifstoffen loslaten die u in uw lichaam had opgeslagen. Maar doordat u ook op geestelijk niveau ondersteuning krijgt kun u ook daar ontspannen en daardoor ziekmakende beelden loslaten.
 • Voeding: adviezen m.b.t. voeding en/of -supplementen alsmede het aanreiken van geestelijke voeding
  Tijdens de consulten kunt u adviezen aangereikt krijgen en ondersteuning met betrekking tot voeding. Maar er wordt ook geestelijke voeding aangereikt zoals bijvoorbeeld levensadviezen en ondersteuning bij rouw/verlies
 • Psyche: hulp bij het vinden van inzicht in negatieve patronen en emotionele ondersteuning
  Dit is een belangrijk onderdeel van mijn werk aangezien je pas echt kunt herstellen wanneer je snapt hoe je anders in het leven zou kunnen staan en omgaan met zaken waar je nu moeite mee hebt. De emotionele ondersteuning helpt je om het vol te houden en kracht te vinden om daadwerkelijk te herstellen.

Geschillencommissie:

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben vindt u op www.batc.nl. Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

De praktijk is geregistreerd bij:
BATC registratienr. BR-0339
Koepelorganisatie RBNG/TBNG
Kamer van Koophandel Midden Nederland nr. 30259499