Rouw/verlies

Verlies en rouwverwerking

Er zijn veel soorten verlies in ons leven, bijvoorbeeld je gezondheid verliezen, je werk, veiligheid, een pijnlijke echtscheiding, een heftige inbraak, er zijn voorbeelden te over. Een groot verlies veroorzaakt (bijna) altijd een rouwproces. Het kan je enorm raken en volledig uit balans brengen, dan heb je soms hulp nodig, een arm waar je op kunt steunen. Je voelt je vaak lichamelijk ziek en doodmoe, terwijl je vooral op zielsniveau ondersteuning nodig hebt.

Het helpt dan heel goed om hiervoor een crystal healing te ontvangen, eventueel gecombineerd met de Dr. Bach bloesem remedies. Je zult je uiteindelijk weer beter en energieker gaan voelen, je komt weer in balans.

Ernstig zieke clienten

Wanneer je ernstig ziek bent onderga je een heftig rouwproces, je lichaam laat je in de steek, je voelt je verloren en vaak alleen, alles is onzeker geworden, vaak ben je verdrietig, boos of angstig.

Crystal healing kan je tijdens dit proces ondersteunen. Hierdoor kom je beter in balans en in je kracht, je krijgt aandacht en troost en kunt vrij uit spreken over hetgeen je je zorgen maakt. Je wordt bewuster van je proces, er ontstaat rust en inzicht, hierdoor wordt de ziekte en alles daar mee samen hangt beter te dragen.

Rouwprocessen door overlijden

Het overlijden van een geliefd persoon en de daarop volgende rouw heeft altijd veel impact, je kunt volledig van slag raken, je letterlijk niet meer van de wereld voelen, wazig en in de war. Door zo snel mogelijk een healing te ontvangen word je letterlijk weer geaard en kun je de periode volgend op een overlijden, bewuster mee maken, de crystal healing is dan een soort eerste hulp behandeling.

Als je uit balans blijft of niet of nauwelijks kunt omgaan met het verlies, kun je hulp en ondersteuning nodig hebben tijdens dit proces. Door het hebben van gesprekken gericht op de rouwverwerking tijdens het ontvangen van crystal healing word je getroost en de pijn draaglijker gemaakt, je komt weer in balans en tot rust. Vervolgens mag je leren met het verlies om te gaan en de kracht vinden om verder te gaan met je leven.

Kinderen en rouw

Het wordt onderschat hoe moeilijk kinderen het hebben als er rouw om hen heen is; ook zij zijn in de rouw, ook zij hebben een geliefde verloren. Vaak nemen zij de pijn van hun omgeving in zich op en kunnen zich niet uiten op een manier die de volwassene begrijpt. Hierdoor kan het kind behoorlijk van slag raken en in een isolement geraken om uiteindelijk psychisch en/of lichamelijk ziek te worden.

Een crystal healing is voor kinderen een goede mogelijkheid om weer de balans te hervinden. Zij vinden een healing altijd heel leuk om te doen en reageren er goed op.

Een andere optie is het geven van Dr. Bach bloesem remedies aan zowel moeder/vader en kind waardoor het kind geholpen wordt zich weer goed te voelen. Doordat er tijdens een consult over het verdriet wordt gesproken, kan het kind deze informatie horen en begrijpen dat ze niet alleen zijn maar ook dat zij niet de pijn van anderen hoeven te dragen.

Je kunt ook een consult van een uur bij mij boeken indien je liever geen healing wilt maar wel behoefte hebt aan informatie, hulp, troost en/of spirituele ondersteuning. Een uur consult kost € 50,00.

Prijzen per 01-01-19:

  • € 100,00 intake + crystal healing, consult van 2,5 uur, 16 jaar en ouder
  • € 75,00 crystal healing, consult van 1,5 uur
  • € 75,00 intake + crystal healing, consult van 1,5 uur, kinderen tot 16 jaar
  • € 50,00 crystal healing kinderen tot 16 jaar of Bach bloesem consult consult van 1 uur